Bất chấp tất cả các bằng chứng ngược lại, hầu hết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều tin một cách không chính xác rằng tất cả các sản phẩm thuốc lá (thuốc lá điện tử có xu hướng được phân loại như vậy mặc dù không chứa thuốc lá) đều có hại như nhau.

 

 

 
Với tiêu đề “ Nhiều bác sĩ có quan niệm sai lầm về thuốc lá điện tử ”, nghiên cứu hiện tại cho thấy rằng do những quan niệm sai lầm đáng tiếc này về thuốc lá điện tử, nhiều bác sĩ đã từ chối giới thiệu chúng.

Nghiên cứu đã khảo sát 2.058 bác sĩ Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2019 và thật đáng buồn, 60% đã tin sai rằng các sản phẩm vaping cũng có hại như các sản phẩm thuốc lá cháy. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu, những bác sĩ tin vào khái niệm giảm tác hại nói chung, đã trải qua những cuộc đấu tranh cai thuốc lá của chính họ và / hoặc đã được bệnh nhân của họ hỏi về vaping, có nhiều khả năng giới thiệu sản phẩm hơn.

Tiến sĩ Cristine Delnevo, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Việc bệnh nhân nhắc nhở – tức là bệnh nhân hỏi bác sĩ của họ về thuốc lá điện tử – có liên quan đến việc tăng khả năng giới thiệu thuốc lá điện tử  . “Mối quan hệ này đã được ghi nhận trước đây trong bối cảnh cai thuốc lá nói chung. Thật thú vị, làn sóng thu thập dữ liệu gần đây nhất của chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng bệnh nhân cũng đang hỏi về túi nicotin và các bác sĩ đang học hỏi từ bệnh nhân của họ về những sản phẩm này.”

Dữ liệu chỉ ra rằng điều quan trọng là phải giáo dục các bác sĩ

Một phát hiện đáng nói khác là các bác sĩ có nhiều khả năng khuyên dùng thuốc lá điện tử hơn cho những người lớn tuổi nghiện thuốc lá nặng, những người trước đây đã cố gắng và không bỏ được, trong khi họ thích kê đơn các loại thuốc NRT đã được công nhận cho những người hút thuốc trẻ hơn và nhẹ hơn đang trong lần thử cai thuốc đầu tiên.

Delenevo nhấn mạnh rằng những phát hiện nêu bật tầm quan trọng của việc giáo dục các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về vaping. “Những phát hiện này cho thấy điều quan trọng là phải giải quyết những nhận thức sai lầm của bác sĩ và giáo dục họ về hiệu quả của thuốc lá điện tử, đặc biệt là điều chỉnh những nhận thức sai lầm của họ rằng tất cả các sản phẩm thuốc lá đều có hại như nhau, trái ngược với thực tế là thuốc lá đốt là nguy hiểm nhất.”